پوستر اول فیلم کوتاه وقتی بچه گریه میکنه

پوستر اول فیلم کوتاه وقتی بچه گریه میکنه با طراحی علیرضا ربیع مقدم رونمایی شد

 

کارگردان : علی مقدسی

طراح پوستر : علیرضا ربیع مقدم

 

پوستر فیلم کوتاه وقتی بچه گریه میکنه

پوستر فیلم کوتاه وقتی بچه گریه میکنه

 

منبع : وب سایت رسمی علیرضا ربیع مقدم

 

About the Author

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *